Devlet 92 bin kişiyi kapıya koydu

KHK ve ihraçların da etkisiyle kamuda çalışanların sayısı azalıyor. SGK verilerine göre bu yılın ilk dört ayında 11 bin 276 kamu işçisi işini kaybetti.

10:17:00 | 2017-05-08
-- Adversting 5 --

Devlet 92 bin kişiyi kapıya koydu

KHK ve ihraçların da etkisiyle kamuda çalışanların sayısı azalıyor. SGK verilerine göre bu yılın ilk dört ayında 11 bin 276 kamu işçisi işini kaybetti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre kamuda çalışan sayısı geriliyor. OHAL ve kanun hükmünde kararnamelerin de etkisiyle Nisan 2017’de kamu çalışan sayısı Nisan 2016’ya göre yüzde 3’lük azalışla 2 milyon 967 bine geriledi. SGK verilerine göre son bir yılda kamuda çalışan sayısı 92 bin 101 kişi azaldı. DİSK’in yaptığı hesaplamalara göre ise 21 Temmuz 2016-14 Temmuz 2017 arasındaki OHAL döneminde herhangi bir somut gerekçe ya da kanıt sunulmadan KHK’ler yoluyla 113 bine yakın kamu görevlisi ihraç edildi. Bu sayıya kamu kurumlarının KHK dışında iş sözleşmesini feshetme, sözleşme yenilememe, disiplin soruşturması vb. yollarla yaptığı işten çıkarmalar dahil değil. DİSK’e göre OHAL döneminde kamu görevlilerin çalışma hakkı ve iş güvencesi ortadan kaldırıldı. Sadece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen 879 şirkette 45 bine yakın işçi çalışıyor. Bunların ne kadarının işsiz kaldığı konusunda net bilgi de bulunmuyor.

6 milyon işsiz

Türkiye’de nisan dönemi itibarıyla resmi işsiz sayısı 3 milyon 287 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu bulurken istihdam seferberlikleri ise istenilen sonucu vermedi. Yeni üretim alanları yaratılmayınca yaratılan istihdam da kalıcı olmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen şubatta yaptığı “Hep beraber gecikmeden süratle adımı atıp eleman alımlarını başlatarak mart sonuna kadar ciddi bir dönüşümü yakalamalıyız. Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bizim ne yapıp edip mart dönemi içerisinde oranı gümbür gümbür aşağı çekmemiz lazım” konuşmasından bu yana işsizliği tek haneye indirecek iş yaratılmadı. SGK ve TEPAV verilerine göre Şubat 2017’den Mart 2017’ye kadarki sürede sadece 473 bin kişilik kayıtlı istihdam yaratılabildi. TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin Nisan 2017 verilerine göre sigortalı ücretli çalışan sayısı Nisan 2016’ya göre yüzde 1.3’lük artışla 13 milyon 849 bin oldu. Şubatta uygulamaya başlanan istihdam teşvikinin etkisini görmek amacıyla Nisan 2017 ile Ocak 2017 sigortalı ücretli çalışan sayısı farkına bakıldığında, mevsimsellikten arındırılmamış ham verilerde 733 binlik bir artış görülüyor. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre ise nisandan ocak ayına göre sadece 165 binlik artış gözlendi.

En hızlısı savunma sektörü

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’ne göre Nisan 2017’de Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı Nisan 2016’ya göre yüzde 2.6 (46 bin) artarak 1 milyon 783 bin oldu. Sektörler bazında incelendiğinde, Nisan 2016’ya göre 11 bin artış ile perakende ticaret sektörü işyeri sayısı en fazla artan sektör oldu. Bu sektörü; gayrimenkul faaliyetleri, toptan ticaret, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri ve eğitim sektörleri izledi. Oransal değişime bakıldığında kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü bir yılda yüzde 68 oranında arttı. Bu sektörü; istihdam faaliyetleri ve eğitim sektörleri takip etti.

<script async custom-element="amp-auto-ads"
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">
</script>

<amp-auto-ads type="adsense"
data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
</amp-auto-ads>
ETİKET :  

Tümü
-- Adversting 7 --

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-8630624320449895",
enable_page_level_ads: true
});
</script>