Esenler Belediyesi Mahkeme Kararını Uygulamakta İmtina Ediyor

Tekstil kent Hukuk sosyal medya hesabından Şenol Özyurt istinat mahkeme kararlarını ve resmi ıslak imzalı evrakları yayınlamaya devam ediyor.

17:01:00 | 0000-00-00
-- Adversting 5 --

Esenler Belediyesi Mahkeme Kararını Uygulamakta İmtina Ediyor

Tekstil kent Hukuk sosyal medya hesabından Şenol Özyurt istinat mahkeme kararlarını ve resmi ıslak imzalı evrakları yayınlamaya devam ediyor. Ruhsata imar planlarına aykırı duvarların yıkılıp camekâna dönüştürülmesi ve aynı zamanda bu dükkânlara işyeri çalışma ruhsatı verilmesini mahkeme kararı ile yürütmeyi durdurulan işyerlerini çalıştığına vurgu yapan Özyurt “Peki, Tekstil kentte Esenler belediyesi kesin mahkeme kararlarını uygulamakta neden imtina ediyor”. İşin boyutuna bakıldığında Şenol Özyurt Tekstil kentte yapılan hukuksuzlukları ve adaletsizleri mahkeme yolu ile aramaya devam ediyor. Sorumlular hakkında ise kamu davası açacağını iddia ediyor.

İŞTE TEKSTİL KENT HUKUK SOSYAL MEDYA HESABINDAN ŞENOL ÖZYURT’UN PAYLAŞIMI

Tekstilkent kooperatif ortakları bu hafta sizlere Tekstilkent yönetimi ile esenler belediyesi tarafından imar planı ve ekleri ne aykırı vitrin camekan yapılmasına iltibas sağladığı iş yeri dükkan olan galeri 1 blok 10-ab zemin kat 29 no bağımsız bölümün niteliği yapı kullanım izin belgesinde depolu asma  katlı mağaza olmasına rağmen iş yerine 11.08.2016 tarihli 2016-26533-306543 dosya numarası ile sıcak yemek satışı 
çalışma büfe ruhsatı verilmesi hakkındaki olacaktır.

TEKSTİLKENT YÖNETİM PLANINA GÖRE YÖNETİLMELİ..!
Tekstilkent kooperatifi sınırları içerisinde 43 blok 4006 adet bağımsız bölüm kat maliki tapusu esenler tapu müdürlüğü tarafından 2006 yılında yönetim planını tapu tescil kaydının yapılması sonrasında bağımsız bölümlerin hangi iş alanlarında kullanılacağı açık olarak belirtilmiştir. Esenler belediye başkanlığı ve Tekstilkent yönetimi tarafından iş yeri ruhsatı talep eden ortaklara yönetim planı madde 18.göre çalışma
ruhsatı tanzim etmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

TEKSTİLKENT`TE RESTORAN VE BÜFE YATIRIMCISI..!
Tekstilkent yönetim kurulu tarafından dükkân satışları, ortak kaydı, üye kaydı yapılır ikin yönetim planına uyulması için ıslak imzalı taahhütname alındığı bilinmektedir. Çarşı blok ve ara blokta bulunan restoran ve büfe dükkânları m2 fiyatları diğer dükkan satış fiyatları üzerinde olduğundan dolayı bu dükkan sahiplerinin dükkanları kiracı bulamaması diğer dük kan sahiplerinin dükkanlarında sıcak yemek büfe tarzı işlet 
me açarak haksız rekabet ve haksız zenginleşmeyi beraberinde getirmektedir.

YÖNETİM PLANI MADDE 18. 
çarşı blok lokanta katı ile ara blokta tahsis edilen bölümler dışında yemek pişirilemez. Bu bölümlerde yer alabilecek çabuk yemek verme amacına yönelik (fest food ) birimlerinde alkollü içki satılması kesinlikle yasaktır. Bu husus kira sözleşmelerinde ‘de ayrıca belirtilecektir. Yasağa uyulmadığı takdirde mahalli Esenler Belediye Başkanlığı ve mülk amirliğine müracaat edilerek konulan hükmün yerine getirilmesi sağlanır.

ABDUSELAM GÜLTÜRK KAT MALİKİ 
Tekstilkent kooperatifine geleceğe yatırım amacı ile ara blok 89 numaralı sıcak yemek satışı, fesd food ve büfe dükkânı aynı blokta diğer dükkânların m2 fiyatı 1.000 USD olmasına rağmen m2 fiyatı 1.820 usd x 55 m2 = 100.000 usd karşılığı satın almış bulunmaktayım, buradan anlaşılacağı üzere m2
fiyatı büfe yeri olduğundan dolayı 820 usd fazla ödemenin karşılığını almanın doğal olduğunu düşünmekteyim.

ESENLER BELEDİYESİ USULSÜZ RUHSAT NEDEN VERDİ
tekstil Kent’te dükkân iş yeri açma ruhsatlar Esenler Belediye başkanlığı tarafından tanzim edilmektedir. Tekstil Kent’te bazı uyanık iş yeri sahipleri tarafından dükkan duvarları yıkılıp camekanlı vitrin haline getirilip büfe yeri olarak kiraya verilmesi akabinde esenler belediyesi ruhsat müdürlüğü tarafından faaliyet konusu büfe olarak haksız işyeri çalışma ruhsatı verilmesi Tekstilkent yönetimi tarafından ‘da kayıtsız kalındığı iltibas sağlandığına dair kesin deliller mevcuttur.

BÖLGE İDARE MEHKEMESİ SON NOKTAYI KOYDU..!
Esenler belediye başkanlığı ruhsat ve denetim müdürlüğü muvafakat almadan 10.ab zemin 29 nolu ( g1 blok no:3 )iş yeri 11.08.2016 tarih ve 306543 sayı ile tanzim etmiştirler. Kooperatif ortağı Abdüsselam Gültürk tarafından 06.10.2016 tarih ve 3101 sayılı müracaatı ile ruhsatların iptal edilmesi  taleplerinin red edilmesi akabinde, İstanbul 12.idare mahkemesi 9207 sayılı yönetmeliği madde 5/b/2 bendine aykırı 
olduğu gerekçesiyle 2017/38 esas kararı ile 17.05.2017 tarih duruşmada yürütmenin durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İSTİNAF BAŞVURUSU RED EDİLEREK KARAR ONANDI..!
İstanbul bölge idare mahkemesi altıncı daire dava dairesine  Esenler Belediye Başkanlığı tarafından 2017/354 esas nolu 25.07.2017 tarihli Türk milleti adına 2577 sayılı kanunun 61/2 maddesi uyarınca hüküm veren İstanbul bölge idare mahkemesi işin gereği düşünüldü. Yürütmenin durdurulması kararı 
kabulüne ilişkin olarak verilen kararın dayandığı kanuni ve hukuki deliller gerekçeler dairemizce uygun görüldüğünden alınan karara yönelik olarak yapılan itirazın reddine karar vererek Esenler Belediyesi tarafından yapılan istinaf başvurusu iptal etmiştir. Kaynak Gültürk Abdüsselam 23.09.1

 

<script async custom-element="amp-auto-ads"
src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">
</script>

<amp-auto-ads type="adsense"
data-ad-client="ca-pub-8630624320449895">
</amp-auto-ads>
ETİKET :  

Tümü
-- Adversting 7 --

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-8630624320449895",
enable_page_level_ads: true
});
</script>