Bugün, 21 Temmuz 2024 Pazar

AKP’nin Devletçilik Yönetimini Bozması Mağlubiyeti Getirdi

AKP’nin Devletçilik Yönetimini Bozması Mağlubiyeti Getirdi

Bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin devlet girişimiyle, devlet eliyle olabileceğini öne süren görüş, öğreti.devletin, ekonomik yaşama doğrudan doğruya el attığı sisteme verilen ad.

Haber / Şenol Özyurt 

Eyy Akp 

Devletçilik politikasının temel amacı nedir?

Devletçilik,zorunlu olarak müdahaleciliği gerekli kılar. Bu müdaha- lenin amacı, siyasi iktidarların politikası ile belirlenir, sınırları uygulanan devlet  politikası  ile ortaya çıkar. Türk devletçiliğinin esas hedefi, geri kal- mış bir ülkeyi süratle kalkındırmak, refah seviyesini artırmaktır.

Merkezi Yönetimin Bozulması 

Devlet işlerinde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan devletin başına geçmelerinde rolü vardır.

Başkanların tecrübesizliğinden yararlanan çocuk ve damaların devlet yönetiminde etkili olmaları.Stratejik Önemi bulunan makamların Liyakate bakılmadan rüşvet ve iltimas yoluyla dağıtılması gibi nedenler etkili olmuştur.

Devlet yönetiminde otoritenin sarsılması, halkın devlete olan güveninin azalmasına ve aile içi geçim sıkıntısının artması ile çıkan güvensiz ortamların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Deneyimsiz kişiler bakan, vali, kaymakam  ve belediye başkanı olarak göreve getirilmiş, Bu nedenle merkezi yönetim ahlaklı bozulmuştur.

Ekonominin Bozulması

2010 – 2011 Yılları itibaren ülkede ekonomisinin bozulmasında;Yaşanan yönetimsel etkisiyle ticaret yollarının yön değiştirmesi vergi adaletsizliği ve israfın artmasıyla kişi başı milli gelir oranlarının büyük ölçüde azalması

Merkezi idarenin yap işlet devret ile yapılan garanti ödenmelerinin hazineye ağır ve yüklü harcamalara yol açması, İhracatın azalması, ithalatın artması ve kapitülasyonların giderek Avrupalı devletlerin sömürü aracı haline gelmesi

Avrupa’ya yüklü miktarda altın ve gümüşün gelmesi, kaynağı belli olmayan para ve madenlerin bir miktarının Türkiye ye girmesi ve paranın değerini düşürerek enflasyonu artırması, vergilerin yükseltilmesi üzerine köylerde yaşayan insanların vergilerini ödeyemeyerek tarımsal üretimi bırakmalarına sebebiyet vermesi,

Emeklileri Enflasyona Ezdirilmesi 

Emekli aylıklarında  adaleti sağlayamayarak yüksek enflasyona ezdirilmesi, açlık sınırı altında kalan emekli aylıkları, sosyal yardıma muhtaç hale gelmesi şehirlerdeki pahalılık büyük ölçüde insanların geçinemez hale gelmesiyle birlikte Büyük  Şehirlerden Köylere göçlerin her geçen gün artmasına sebep olmaktadır.

 

Sosyal Alandaki Bozulmalar

 

Nüfusun artması ve Anadolu da çıkan bazı isyanlar halkın devlete olan güvenini sarsmıştır. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerin nüfusları hızla artmış, bu durum şehirlerde işsizliğe ve güvenliğin bozulmasına neden olmuştur.

 

Eğitim Sisteminin Bozulması

 

Eğitim sisteminin temelini oluşturan öğretim kurumlarındaki eğitim öğretim sistemi çağın gerisinde kalması ile Avrupa ’da eğitim alanında meydana gelen yeniliklerin takip edilememesi.Pozitif bilimlerin öğretim müfredatından çıkarılması.Gereğince eğitim alamayan Ön Lisans ve Lisans öğrenimi tam manasıyla görmemiş pek çok kişiye ahbap çavuş ilişkisiyle makam mevki verilmesi.04.04.2024  • Pazar 32.7 ° / 24.3 ° Güneşli
  • Pazartesi 34.9 ° / 24.8 ° Güneşli
  • Salı 32.5 ° / 25.1 ° Güneşli