Bugün, 21 Temmuz 2024 Pazar

Esenler Kemer Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Esenler Kemer Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Kemer Mahallesi, 6153 Parsel, 370 Ada 11 ve 12 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Kemer Mahallesi, 6153 Parsel, 370 Ada 11 ve 12 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 18 Mayıs 2023 tarihli ve 6458021 sayılı yazısı ile İstanbul İli, Esenler İlçesi, Kemer Mahallesi, 6153 Parsel, 370 Ada 11 ve 12 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin NİP-341015209 numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-341015208 numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 1  Nolu  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  97  (ç) Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi gereğince 18.05.2023 tarihinde Bakanlığımızca re'sen onaylandığı bildirildi.

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Kemer Mahallesi, 6153 Parsel, 370 Ada 11 ve 12 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 18 Mayıs 2023 tarihli ve 6458021 sayılı yazısı ile İstanbul İli, Esenler İlçesi, Kemer Mahallesi, 6153 Parsel, 370 Ada 11 ve 12 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin NİP-341015209 numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-341015208 numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 1  Nolu  Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesinin  97  (ç) Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi gereğince 18.05.2023 tarihinde Bakanlığımızca re'sen onaylandığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan detaylara göre, söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 31 Mayıs 2023 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu, internet sitesinde (istanbul.csb.gov.tr) ve e-plan otomasyon sisteminde (https://e-plan.gov.tr/) askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Kemer Mahallesi, 6153 Parsel, 370 Ada 11 ve 12 Parsellerin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği için tıklayın  • Pazar 32.7 ° / 24.3 ° Güneşli
  • Pazartesi 34.9 ° / 24.8 ° Güneşli
  • Salı 32.5 ° / 25.1 ° Güneşli