Bugün, 21 Temmuz 2024 Pazar

KENT KONSEYİ VE BELEDİYEMİZ, BEKLENTİ RAPORU

KENT KONSEYİ VE BELEDİYEMİZ, BEKLENTİ RAPORU

Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu;

kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesinde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı Eylem Planının 28 inci bölümü uyarınca, yerel yönetimlerin öncülüğünde, sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programını, Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasında oluşmuş belediye kanununun 76. Maddesi gereği kurulması gerekli yapılardır.

Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışı ile yürütür.

Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde belediye başkanının çağrısıyla olur. Ancak kent konseyi, belediyenin bir birimi, müdürlüğü veya uzantısı değildir. Sivil bir oluşumdur.

“Kimse ışığı hayal ederek aydınlanmaz. İnsanı aydınlatan karanlığı idrak etmektir.” Carl Jung

AKP belediyelerinde kent konseyi sivil olma özelliğini yitirmiş, zorunluluk olarak şekil olarak kurulmuş fakat kuruluş amacından çok uzak bir şekilde işlevsiz hale getirilmiştir.

AKP anlayışında sivil olan birçok kuruluş zaten kamu beslemeli yarı kamu kuruluşu haline getirilmiş, itiraz ve öneri refleksleri elinden alınmış, tek adamlılığı savunan omurgasız yapılar haline getirilmiştir.

AKP anlayışında hemşehrilik hukukunun yerine zadegan ve yandaş hukuku geliştirilmiştir. Vizyon ve misyon için paydaşlara laf olsun diye sorular sorulmuş bildiklerini okuyarak güdük stratejik plan oluşturmuşlardır. İlkelerden yoksun, hukuk tanımayan uygulamaları güçlü olmanın egosu ile kanun diye yutturmuşlardır.

Yeni meclis tablosu kent konseyini sivil kılmak için bir fırsattır! CHP bu fırsatı iyi değerlendirmeli işlevsiz haldeki kent konseyini işleyen ve Esenlerimize fayda sağlayacak bir hale getirmelidir.

Kent konseyi, temel işlevlerini hayata geçirebilmek ve katılımı sağlamak için, bir iç organizasyona sahiptir. Kentteki çeşitli kurumların temsilcileri, kent konseyinin üyeleridir ve bunlar aynı zamanda konseyin genel kurulunu oluşturur. Genel kurul; konsey yürütme kurulu, konsey başkanı ve konsey genel sekreterinin seçiminde söz sahibidir. Kent konseyinin çalışmalarını, kent konseyi başkanı ve genel sekreteri koordine eder.

Başkanı sivil seçerek bu yapının sivil kalınması sağlanmalıdır. Zorlanan her sınır, kendisini aşan bir şeylerin habercisidir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.

Bu zamana kadar bunu açıklamaktan imtina eden Esenler Belediyesinin bunu açıklamasını sağlamak açıklamadıkları taktirde gerekli cezayı almalarını sağlamak muhalefet meclis üyelerinin üzerine borçtur.Anahtar Kelimeler: KONSEYİ BELEDİYEMİZ BEKLENTİ RAPORU
  • Pazar 32.7 ° / 24.3 ° Güneşli
  • Pazartesi 34.9 ° / 24.8 ° Güneşli
  • Salı 32.5 ° / 25.1 ° Güneşli