Bugün, 6 Şubat 2023 Pazartesi

Mustafa Kaplan "Esenlere hizmet etmediklerini görüyoruz"

Gelecek Partisi Esenler İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Esenler'in kronikleşen sorunlarının çözülmediğine dikkat çekti.

Haber/ Mustafa SİVİŞ

Gelecek Partisi Esenler İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Esenler'in kronikleşen sorunlarının çözülmediğine dikkat çekerek, hazırladıkları bütçe ve yaptıkları 
borçlanmalar ile Esenlere hizmet etmediklerini de görüyoruz.

Esenler Belediye bütçesi  yatırım için yapılmayıp askeri alandan gelen geliri harcama üzerine kurgulanmış, Esenlerimizin kronikleşen ulaşım, otopark, yeşil alan arttırılması ve yapı stokunun düzeltilmesine hizmet etmediği görülmektedir.

Gelecek Partisi Esenler İlçe Başkanı Mustafa Kaplan'ın basın açıklaması:

Değerli Esenlerliler;

Bildiğiniz gibi;
Esenler Belediye yönetimi meclis çoğunluğunun elinde olması sebebi ile 2.700.000.000-TL tutarlı tahmini bütçeyi belediye meclisinden geçirdi. 

Bütçe her şeyden önce, nereden ne sağlanıp, nereye ne harcanarak hangi noktaya ulaşılmasının öngörüldüğünü ortaya koyan bir plandır.

2020 yılında 410.900.000, 2021 yılında 527.450.000, 2022 yılında 2 ek bütçe ile 1.700.500.000 TL ye yükselen bütçe tahminleri 2023 yılında 2.700.000.000-TLye çıkarılmıştır.

Belediye bütçesi gelir ve gider kalemlerinden oluşan program bir bütçe olup Türk Bütçe Sisteminde genellik ve birlik ilkelerinden sapmalara örnek olarak verilebilecek bütçelerden biri olarak gösterilir. Bunun bir örneği de Esenler Belediyesidir. 2009 yılından bu zaman kadar gelir gerçekleşmesi %77 gider gerçekleşmesi %85 seviyelerinde olmuştur. Mevcut belediye yönetimi hiçbir zaman denk bütçe yapamadığı gibi şimdiye kadar 459.397.357 TL borç yapmış, yönetimleri süresince 56.758.057 TL. faiz ödemişlerdir.

Bütçe Tahmini Özeti aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Gider Bütçesi

2.700.000.000

Personel Giderleri

135.705.000

Sosyal Güvenlik Kurumuna

16.390.000

Mal ve Hizmet Alım Gider.

1.060.635.000

Faiz Giderleri

 

Cari Transferler

65.095.000

Sermaye Giderleri

1.176.950.000

Sermaye Transferi

107.000.000

Borç Verme

 

Yedek Ödenekler

138.225.000

Gelir Bütçesi

2.700.000.000

Vergi Gelirleri

188.030.000

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

707.000.000

Alınan Bağış ve Yardımlar

26.000.000

Diğer Gelirler

603.970.000

Sermaye Gelirleri(GAYRİMENKUL SATIŞI)

1.175.000.000

Rutin harcamalar dışında Sermaye gideri olarak bütçe harcamaları incelendiğinde Fen İşlerine ait harcama kalemleri içinde yer alan Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri olarak 6.5. kodu ile 1.036.150.000 TL harcama gözükmekte bu da zaten gayrimenkul satışı 1.175.000.000 ile karşılanmaktadır. 

Yani dağ fare doğurmuş Esenlerin malını satıp ellerine geçen rakamı seçim yatırımı için kullanma adına bunlara gün doğmuştur.

Bütçe aynı zamana planlama, koordinasyon ve kontrol amacı taşıyarak yönetim işlevine hizmet etmelidir.

Bu arada 06.05. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ekonomik gider kodu: Gayrimenkulün kurum tarafından üretilmesi durumunda örneğin kurumun ihtiyacı olan bir hizmet binasının, gerekli malzemeler piyasadan temin edilerek ve kurum personelinin teknik bilgisinden ve işgücünden, kurumun iş makinelerinin kapasitesinden faydalanmak suretiyle inşa edilmesi durumunda kullanılan bir koddur. Bununla neyi amaçladıkları merak konusudur. Çünkü bu para ile en az 5.000 adet konut yapılabilir

Fen İşleri hangi personelle hangi hizmete bu kadar para harcayacaktır. 

Bütçe rakamsal olarak önceki yıla göre %59 artış gösterirken, yatırım harcamaları %53’ te kalmıştır.
Bütçe artışları ya bir yatırım için ya da olağan enflasyon beklentilerine göre arttırılır.

Esenler Belediye bütçesi incelendiğinde yatırım için yapılmayıp askeri alandan gelen geliri harcama üzerine kurgulanmış, Esenlerimizin kronikleşen ulaşım, otopark, yeşil alan arttırılması ve yapı stokunun düzeltilmesine hizmet etmediği görülmektedir.

Belediye üst yönetiminin Esenlere yabancı olduğunu biliyoruz. Hazırladıkları bütçe ve yaptıkları borçlanmalar ile Esenlere hizmet etmediklerini de görüyoruz. Hiç olmazsa maaşları hatırına görevlerinin gereğini hakkı ile yapmalarını bekliyoruz.

Belediyecilik ciddi bir iştir. 

Gelecek Partisi iktidarında; 

Yerel hizmetlerin mali yükünü sırtında taşıyan halkımız, finansal kaynakların hangi alanlara ve hangi usullerle kanalize edildiğinin hesabını sorabilecek, yönetim üzerinde ağırlığını sürekli olarak hissettirebilecektir.

Beraber yönetecek ve beraber karar vereceğiz

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

 

Mustafa Kaplan
Gelecek Partisi Esenler İlçe Başkanı  • Pazartesi 6.1 ° / 1.3 ° Siddetli yagmurlu
  • Salı 3.9 ° / 1.8 ° Orta kuvvetli yagmurlu
  • Çarşamba 4 ° / 1.4 ° Orta kuvvetli yagmurlu